Webinar potrwa ok. 60 minut, aby wziąć w nim udział należy się zarejestrować.
Udział w webinarze jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają zaświadczenia.
Dodatkowe materiały zostaną udostępnione na grupie dla nowoczesnych nauczycieli: 
sPokój Nauczycielski. Zapraszamy do dołączenia do grupy!
/
Prosimy podać imię i nazwisko w pełnej formie 
(dokładnie takiej, w jakiej zostaną wpisane na zaświadczeniach)
Rówieśnicza interwencja kryzysowa 
– jak przygotować młodzież 
do pomagania rówieśnikom.
2020-11-18
16:00
Europe/Warsaw
Program spotkania:
1. Problemy psychiczne dzieci i młodzieży
2. Samobójstwa i samookaleczenia
3. Zasady interwencji kryzysowej
4. Komunikacja z dzieckiem i nastolatkiem z problemami
5. Rola rówieśników w interwencji kryzysowej
6. Konspekty godzin wychowawczych
Webinar poprowadzi Tomasz Bilicki - pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), trener umiejętności społecznych. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz dyrektorem akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi. Członek dwóch amerykańskich organizacji branżowych: International Critical Incident Stress Foundation oraz Association for Middle Level Education. Jest także nauczycielem – uczy wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 35 na łódzkich Bałutach.